De website www.snoozydog.nl.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Snoozydog.nl. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Snoozydog.nl.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Snoozydog.nl op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Snoozydog.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Snoozydog.nl behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Snoozydog.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Snoozydog.nl, welke geen eigendom zijn van Snoozydog.nl.  Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Snoozydog.nl. Hoewel Snoozydog.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Snoozydog.nl worden onderhouden, wordt afgewezen.